Kluziště Ovocný trh Praha

Děkujeme všem za ohleduplnost a báječnou sezónu 2020 – 2021