MGA GREIF s.r.o., IČ: 27434141

Na rozhledu 868/10, 147 00, Praha 4 - Braník

 


Vítejte na stránkách společnosti MGA GREIF s.r.o. Má společnost se zabývá výrobou     a realizací mobilních kluzišť a výrobou audiovizuálních děl.


Společnost je majitelem ochranné známky GUMÁCI:


https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozk=1853686&plan=cs&s_naze=GUMÁCI&s_sezn=%20&s_majs=I:


a je vlastníkem užitného vzoru č. jako  jediný výrobce mobilních ledových ploch.        v ČR: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozk=1853686&plan=cs&s_naze=GUMÁCI&s_sezn=%20&s_majs=I:


Výpis z obchodního rejstříku je zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=312336&typ=PLATNY

 

KONTAKT

+420 602 663 631

karel@mgagreif.cz